Fyresdal Næringshage skaper fremtidens arbeidsplasser

Fyresdal Næringshage skaper fremtidens arbeidsplasser med Kristin Vedum i Silva Consult AS.

- For å trekke til oss kompetansepersoner og bedrifter til å etablere seg i Fyresdal, må vi gjøre oss selv synlige og attraktive, sier Kristin Vedum.

Fyresdal Næringshage vant Konkurranse Beste deltaker i Telemark Online 2016. Deres fokus på strategi i digitale medier gjør at de når ut med buskap om bioøkonomi og er en arena for næringsutvikling. Vi har snakket med Kristin Vedum i Silva Consult AS om posisjoneringen.

- Fyresdal Næringshage er et regionalt og nasjonalt kompetansemiljø innen bioøkonomi. For oss er det viktig å sette oss på kartet som en fremtredende aktør innen feltet. Da må vi framstå som et miljø med en tydelig profil og ha et budskap som er ”single-minded” opplyser Kristin.

"

- "For å trekke til oss nye kompetansepersoner og bedrifter til å etablere seg her må vi gjøre oss selv synlige og attraktive", sier Kristin Vedum i Silva Consult AS.

"

Oppstart med fokus på digital strategi

Silva Consult er leid inn og har den daglige ledelsen av Fyresdal Næringshage. Selv startet hun 1. Mars i Silva og begynte umiddelbart å jobbe for denne spennende og ganske så nyetablerte kunden.

- Jeg var heldig å få med meg starten av Telemark Online før jeg startet opp vårt strategiarbeid. På denne måten fikk jeg et kick-start på hele prosessen. Edison Wolfram hadde en samling om strategi så gjennom Tommy Holt og Espen Linna fikk vi innblikk i hvordan vi skulle gjøre dette.

"

- "På bakgrunn av kommunikasjonsstrategien utviklet vi ny visuell profil og ny nettside", legger Kristin til.

"

Fyresdal Næringshage, hvilesone med bilde levert av Reklamehuset Wera

Digital satsning

Helhetlig plan og profil

- I tillegg har vi brukt bioøkonomi som dekorelement i det nye bygget vårt som åpnet 1. Oktober i 2016. Her har vi brukt vår visuelle profil, farger og dekorelementer og lagd en helthetlig plan og profil for vår dekor og innredning.

"

- "Fyresdal Næringshage hadde tidligere både logo og nettside, dette var et hus med tak på. Ideen var at alle var under samme tak. I vår strategi lagde vi en skikkelig posisjonering, som også gjorde at vi i etterkant viste hvem vi skulle kommunisere med og hva som er vår målgruppe", sier Kristin Vedum i Silva Consult AS.

"

Møterom Fyresdal Næringshage

Forteller om næringshagens synlighet på konferanser

- Gjennom arbeidet vi har gjort har vi fått høy grad av synlighet i Telemark, men også utenfor eget fylke. På Telemarkskvelden som var i Oslo i november, var Fyresdal Næringshage invitert til å fortelle som sitt arbeid. Vi er også invitert til flere andre næringshager for å fortelle om hvordan vi jobber.

- Vi opplever også at ved å være godt synlige gir ringvirkninger. Folk flest vet om oss, opplever at det skjer mye spennende og vi har i etterkant fått flere nye leietakere. Både TA, Varden, NRK, Magasinet Skog og Vest-Telemark Blad har også vært på besøk og skrevet om oss.

Helt avgjørende å være synlige og ha tilgang på god fagkompetanse

"

- "Deltakelse i Telemark Online var for oss helt avgjørende. Uten Telemark Online har vi ikke vært der vi er i dag med hensyn til strategi og digitale medier. Like viktig som det faglige har Telemark Online gitt oss et nettverk både av bedrifter og fagpartnere. Før Telemark Online hadde vi ikke kjennskap til alle de gode, fagpartnere i programmet", sier Kristin Vedum i Silva Consult AS.

"

Fyresdal Næringshage, kafé med bilde av skogen utenfor. Levert av Reklamehuset Wera

Visuell profilering i tråd med digital markedsføring

Vi har brukt Edison Wolfram til strategi, visuell profil og nettside. Edison har også besøkt oss her i Fyresdal, og det er motiverende å jobbe sammen med en leverandør som vi opplever er reelt interessert i oss, ikke bare interessert i å tjene mest mulig penger og bli ferdig. De ønsker virkelig å hjelpe oss til å lykkes. At de er dyktige og at de har god formidlingsevnen har gjort at vi også bruker de videre i annen satsing, eks Vest-Telemark Onliné Kafe.

"

- "Samarbeidet med Edison Wolfram har vært fantastisk. Meget god fagkunnskap og noe som er viktig – de er er «likanes folk». Lett å samarbeide med og ekspeditte", roser Kristin.

"

Benytter fagpartnere til dekor og undervisning

Reklamehuset Wera har vi brukt til en kampanje på Facebook. I tillegg har vi brukt Wera til dekor i næringshagen. De har lagd logoer, foto-tapeter og de har levert alle skilt. Etter programmet har Silva Consult brukt Wera til å holde foredrag om digital synlighet i regi av en annen bedrift (Vest-Telemark Næringsforum) som er her i Fyresdal Næringshage.

"

- "Reklamehuset Wera er meget dyktige i sitt fag. De er hyggelige og samarbeide med, lett å ringe til og de har også kommet på besøk i Fyresdal Næringshage ved flere anledninger", sier Kristin.

"

Tre tips til andre som ønsker å fornye seg digitalt

  1. Lag en strategi først. Hva skal du være for hvem! Uten en strategi først, er ikke grunnlaget lagt for å lykkes med det digitale
  2. Lag en nettside og en Facebook-side som henger sammen. Det du gjør på Facebook bør kunne dra folk inn på landingssiden - det er på landingssiden du skal selge ditt produkt
  3. Vær synlig hele tiden - bygg omdømme i oppgangstider

Faktaboks:

«Fyresdal Næringshage held til ved Bryggeparken i Fyresdal i Telemark. Vi ønskjer å vere eit sterkt regionalt og nasjonalt kompetansemiljø innan bioøkonomi, men er også ein ypperleg plass for alle verksemder som ønskjer utvikling i eit stimulerande miljø. Vi er kreative, opne og moderne og vi ønskjer å sjå på moglegheiter, ikkje problem. Vår målsetting er at nye og eksisterande kompetanseverksemder skal ha større sjanse for å lykkast i Fyresdal Næringshage.» 

«Gjennom Vest-Telemark Online kafé vil me ved bruk av gode føredragshaldarar gje deg ei innføring i sentrale tema som innhald, historiefortelling, sosiale medier og netthandel. Deretter vil du kunne arbeide saman med andre verksemder som deler dine utfordringar i ein praktisk retta workshop der du kan vidareutvikle di eiga verksemd digitalt.»

Kilde: FyresdalNæringshage.no, Facebook

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies - Logg inn