Icon Distribution bruker digital kompetanse til å gjøre det lettere for sine forhandlere

Icon Distribution satser offensivt med sosiale medier, nye nettsider og planer om ny nettbutikk. Foto: Icon Distribution/Folkebadet.

Icon Distribution satser offensivt med sosiale medier, nye nettsider og planer om ny nettbutikk for å serve forhandlerne bedre.

Icon Distribution AS fra Vallermyrene i Porsgrunn har siden oppstarten i 2005 distribuert internasjonale merker innenfor sport, mote og livsstil til butikker i hele Norden. Med nye nettsider, kommende nettbutikk for forhandlere og økt satsing på sosiale medier tilføres kunder til en allerede sunn bedrift.

"

- Vi er stolte av å ha etablert en bedrift i Porsgrunn, som har gått fra 0-25 millioner i omsetning, nå ønsker vi å forsterke bedriften ved økt digital satsing, uttaler Anders Orlien i Icon Distribution AS.

"

- Digital satsing er viktig for oss

- På grunn av vår deltakelse og samarbeid med aktørene i Telemark Online, har vi blitt bevist om hvor viktig digital satsing er for bedriften. Deltakelsen har i stor grad bidratt med hva slags beslutninger vi har tatt for den digitale strategien, sier Anders Orlien i Icon Distribution.

"

- Vi har etter deltakelse i Telemark Online opprettet Facebook og ferdigstilt nye nettsider, uttaler Anders Orlien.

"

- Nettverk med unik kompetanse

- Vi forsto at vi ikke var helt fremme på IT. Da vi så annonsen for Telemark Online på Facebook og hvor kostnadseffektivt programmet var, trigget det interessen; det var bare å melde seg på! formidler Anders.  

"

- Deltakelsen var en øyeåpner, der fikk vi tilgang til et nettverk med bedrifter med samme utfordringer og fagpartnere med unik kompetanse. Vi startet virkelig en digital reise, som var morsom fra første dag, sier Orlien.

"

- Jens Christian Holmen i PolarWheels introduserte oss for Colliflow på Kick-off på Skagerrak Arena, og vi har fått god kontakt med og utvekslet erfaringer med flere av de andre deltakerne

Ikler seg nye samarbeidspartnere

Icon Distribution fikk i tillegg til dialog med deltakere, nye samarbeidspartnere i Colliflow, sterkere bånd til fagpartnere som Folkebadet og aktører som Reklameservice.

"

- Vi hadde kjennskap til Folkebadet fra før, så de var et naturlig valg for oss. De har vært meget profesjonelle og dyktige. Colliflow ble Icon Distrububisjons samarbeidspartner i januar i år, vi outsourcer alt av lager og logistikk til dem. Det er flinke folk, prosessen oppleves som bra og lærerik; vi er veldig fornøyd, formidler Anders Orlien.

"

Klar formening om nettsider

Icon Distribution satser offensivt med sosiale medier, nye nettsider og planer om ny nettbutikk. Foto: Icon Distribution/Folkebadet.

- Icon Distribution hadde en klar formening om hva de ønsket ut av websidene sine. Dette ga oss i Folkebadet gode signaler om hvilken retning de ønsket å gå. Jobben videre gikk på å optimalisere oppsettet av websiden med tanke på deres ønsker og hvilke mål de hadde for siden. En ting var hvor Icon ønsket å gå og hvilke behov de hadde i dag, en annen var hva deres kunder forventer av siden. Gjennom sparring frem og tilbake kom vi frem til en visuell løsning som dekket det behovet Icon hadde. Samtidig var det viktig å se på en løsning som kunne utvikles videre om nye behov skulle melde seg, forklarer Terje Gunrell Kaste, markedsrådgiver i Folkebadet.

"

- Hele samarbeidet har vært basert på en ærlig, åpen dialog og en god tone der vi har forventet ting fra hverandre. Den gode tonen vi hele tiden har hatt, har resultert i en fin webside, gode utviklingsmuligheter og ikke minst fungert som en døråpner mot andre aktører, uttaler Terje Gunrell Kaste i Folkebadet.

"

- Logistikken skal gå av seg selv

- Med netthandel har kravene til logistikk endret seg. Forventningene er høyere. Skal man lykkes med netthandel, er logistikk en viktig nøkkel til suksess.  Det er viktig å være positivt synlig på nett. Logistikk krever fullt fokus, sier Rune Wright Lia i Colliflow.

"

- Vi har siden januar 2016 håndtert vareflyten for Icon Distribution. Icon kan nå holde fullt fokus på sin kjernevirksomhet og vite at de har en velfungerende logistikk i takt med det behovet de til enhver tid har. Vi skal være der på en slik måte at Icon ikke skal behøve tenke på logistikken i det hele tatt. Det skal gå av seg selv uttaler Rune Wright Lia i Colliflow

"

Distribusjon i nye kanaler i ny drakt

Icon Distributions varer pakkes hos Colliflow. Foto: Colliflow.

I 2015 lanserer Icon Distribution ny responsiv og mobiltilpasset nettside, nå er de i prosess med å lansere B2B (business to business) nettbutikk for nye og eksisterende kunder og forhandlere.

Anders forklarer; - I første omgang har vi kontaktet 2-3 leverandører med kravspesifikasjon. Vi ønsker å bygge en plattform for nettbutikk ut til bedrifter, som kan forbedres steg for steg.

"

-          Vi ser at om vi gjør nettbutikk riktig, kan vi ha fokus på forhandlere, uttaler Anders Orlien.

"

Egen stilling for sosiale medier

Icon Distribution har nå et bevisst forhold til sosiale medier. Fremover vil de legge planer og har lagt en strategi om en stilling som vil omhandle sosiale medier innen et år.

"

- Med tilstedeværelse på Facebook er jeg helt sikker på at vi vil bli mer synlig for alle, dialogen er responsiv og ryktene spres. Icon Distribution opplever en økt interesse for produkter vi har vist frem i sosiale medier.

"

Icon Distributions nettsatsing

  • 2015: Nye nettsider; Iondistribution.no
  • 2015: Evaluerer nett-trafikk med Google Analytics.
  • 2015: Opprette Facebook-profil; Facebook.com/IconDistribution
  • 2015-: Evaluering om oppstart av bedrift og sluttbruker-nettbutikk
  • 2016: Outsource lager og logistikk til Colliflow
  • 2016-: Oppstart bedrifts-nettbutikk
  • 2017-: Opprette stilling med fokus på sosiale- og digitale medier.

Tre tips har du til andre som ønsker å fornye seg digitalt

  1. Lag en plan
  2. Allier deg med en partner
  3. Ikke gå for det første og beste

Faktaboks

Icon Distribution AS distrubierer merkene The Hundreds, Stance, Bern, Penny & Z-flex og Mi-Pac, til utvalgte sport og mote butikker i Norge, Sverige, Finland og Island

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies - Logg inn