Pressemelding: Suksessprosjektet Telemark Online videreføres - skaper 100 nye muligheter.

Fra venstre: Heidi Aars, Google Norge, Morten Danielsen, Sparebanken DIN, Tommy Odinsen, Innovasjon Norge Telemark, Ulf-Tore Windegaard, Kragerø Sparebank, Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann Telemark fylkeskommune, Hugo Pedersen, prosjektleder Telemark Online, Tryggve Moe, Sparebanken Sør, John Einar Rørvik, Sparebank1 Telemark.

02. Juni 2015: Hovedutvalget for næring i Telemark har bestemt å videreføre Telemark Online.

02. Juni 2015: Som første fylkeskommune i Norge, inngikk i april fjor, Telemark Fylkeskommune og Innovasjon Norge i Telemark et samarbeid med Google. Resultatet ble en unikt kompetanseprogram for 100 bedrifter, levert av 18 lokale eksperter. Målet er å skape vekst via økt synlighet. 2 juni bestemte Hovedutvalget for næring i Telemark å videreføre Telemark Online.

Telemark Onlines unike kompetanseprogram om digital synlighet

Telemark Online er et unikt kompetanseprogram som går over hele 15 samlinger. Målet er å lære næringslivet, hvordan benytte dagens nye digitale markedsførings verktøy, strategisk og korrekt. Etter en suksessrik pilot i 2014, gikk startskuddet 16 januar i år.

100 bedrifter fra  hele Telemark deltar, hvor de lærer å sette de riktige digitale mediene i system, og kommunisere  riktig i forhold til egen virksomhet. Samlingene finner sted både i Grenland men også i Bø og Notodden, for å sikre deltakelse fra hele fylket.

Samlingene blir levert av 18 lokale bedrifter fra Telemark, med ulik ekspertise innen digital markedsføring. Disse 18 ”partnerne” er til daglig konkurrenter, men stiller kostnadsfritt og arbeider sammen mot et felles mål.

Enstemmig videreføring av Telemark Online

Hovedutvalg for næring i Telemark, var enstemmig for å videreføre prosjektet. De begrunnet det med blant annet at dette var meget relevant og et riktig fokus når det gjelder næringsutvikling.  Det er en milepæl at prosjektet videreføres sier Prosjektleder Hugo Pedersen . Vi er kjempeglad for at det nå vil komme en ny runde Telemark Online.

Dette vil bidra til å gjøre en forskjell og skape fremtidig vekst. Spesielt for de mindre, som kan få åpnet helt nye markeder, sier Pedersen. Vi fikk ikke bevilget hele beløpet som først innstilt, men de landet på 500.000,- kr. Styringsgruppen skal samles torsdag for å diskutere hvordan de skal tilrettelegge prosjektet videre.

Fylkesrådmann Evy-Ann Evensen er glad for videreføring

Prosjekteier Telemark Fylkeskommune er veldig glade for en videreføring. Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen sier at all erfaring så langt, både med frammøte på våre arrangementer og deltakelse underveis for øvrig, viser at dette har vært et meget godt tiltak. Fra min side, som innstillings i saken også viser, ser jeg en videreføring som et meget godt bidrag inn for å fremme Telemarks interesser.

Google sier digital satsing er nødvendig.

Peter Jetzel, leder for marketing i norden sier at Google ser med stor glede at prosjektet Telemark Online utvikler seg meget positivt. Fra første dag har det vært stort oppmøte, engasjement og en meget positiv drivkraft fra alle 18 partnere,  prosjekteier Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge, sponsorer og alle virksomhetene som deltar. 

For at Telemark skal lykkes vinne i konkurransen om bedriftsetableringer, arbeidsplasser og turister er denne digitale satsingen helt nødvendig. 

Derfor ser Google med glede at Telemark Online nå blir videreført slik at enda flere virksomheter i Telemark kan få en god start på sin reise inn i den digitale fremtiden. 

Innovasjon Norge er stolt over å være initiativtaker til Telemark Online

Anniken Fægri Damn-Larsen, direktør for Innovasjon Norge Telemark, er veldig glad for at vi har fått til en videreføring av Telemark Online. Næringslivet etterspør mer kompetanse på hvordan man gjør bedriften sin synlig på nett. Erfaringene fra prosjektets første år er Telemark Online er en god inngang til å bedre markedsadgangen.

Mer enn 100 bedrifter vil innen sommeren ha gjennomført et omfattende kursprogram, og mange melder at grepene de har tatt har ført til nye kunder. Vi er stolt over å være en av initiativtakerne til prosjektet, og ser frem til å være med å videreutvikle konseptet til beste for bedrifter i Telemark.

Næs Consulting har forbedret synlighet

Deltakerne er veldig fornøyde og flere opplever allerede vekst. Steinar Næs i enmannsbedriften Næs Consulting,  forteller han at etter å forbedret egen synlighet, har han akkurat fått to nye kunder i Bergen for til sammen 150.000,- kr. Det betyr mye for en enmannsbedrift sier Næs.

Bilfinger IS Norway etablerer ny digital strategi

Bilfinger IS Norway, fylkets største arbeidsgiver  er både deltaker på denne runden og allerede meldt seg på neste. Birgit Plogås sier at de nå gjennom deltakelsen, etablerer en ny digital strategi og søker blant annet om tillatelse for å  benytte Facebook . De gjør dette for å kommunisere mer strategisk omkring hva Bilfinger faktisk er.

Meld interesse for ny digital reise

Nå begynner jobben med å evaluere, se på nye muligheter og legge til rette for en ny digital reise, sier prosjektleder Pedersen. Oppstart vil være på senhøsten 2015 / Januar 2016. En kan melde interesse allerede nå, via www.telemarkonline.no/blisynlig.

Prosjektet anbefales videre av deltakerne

Det er nettopp gjennomført en midtveisevaluering og næringslivet responderer veldig positivt . Pedersen forteller at hele 86%  har eller skal ta grep som et konkret resultat av prosjektet. Hovedvekten av grepene relateres til å etablere digitale strategier, oppdatere og produsere relevant innhold for sine lesere og måle effekten strategisk.

Alle grep omhandler å sette alle verktøyene i system for å kommunisere riktig. Det er en ren motivasjon i seg selv å høre all positiv feedback som til slutt vil skape en vesentlig vekst for flere, sier Pedersen. Hele 94% av deltakerne vil anbefale prosjektet til andre, skulle det bli videreføres.

Noen nøkkeltall fra midtveisevaluering - deltakere:

 • Foretatte grep i blant annet: Digital Strategi 68%, riktig innhold 58%, sos.medier 56%, Google Analytics 46%, Google Adwords 48%
 • 78% mener at samlingene er meget relevante for egen virksomhet
 • 70% sier egen kompetanse er økt vesentlig
 • 100% mener de vil få vekst ved å forbedre egen digitale synlighet
 • 94% vil anbefale prosjektet videre

Nøkkeltall fra midtveisevaluering - partnere:

 • 93% ser verdien av å etablere dette partnerskapet
 • 80% ønsker å etablere samarbeid med en eller flere av partnere
 • 60% føler egen eksponering er økt
 • 92% er sikre på å være med videre
 • Ca 32+ nye kundeforhold er dannet

For ytterligere informasjon og kommentarer:

Telemark Fylkeskommune:

 • 18 kommuner
 • Mer enn 170 000 innbyggere
 • Omtales som fylket «Norge i miniatyr»
 • Attraksjoner som Telemarkskanalen, kystlinjen i Kragerø og villmarksopplevelser i Rauland i randsonen av Hardangervidda. 
 • Kjent for blant annet industriparkene på Herøya, Notodden Teknologipark og Klosterøya i Skien
 • Satsing på Green Mountains store satsing på datalagring i Rjukan i Tinn
 • Stort fokus på prosjekter innenfor bærekraftig utvikling i regi av sterke regionale utviklingsselskaper og Vekst i Grenland
 • Etablert prosjektet «Invest in Telemark» for å drive frem strategiske initiativ og jakte på selskaper som kan etablere seg i Telemark
 • Tett samarbeid med Innovasjon Norge og Google og deres sponsorer Sparebank 1 TelemarkSparebanken Sør, Sparebanken DIN og Kragerø sparebank i forbindelse Telemark Online

Telemark Online

 • Prosjektet startet 1 april 2014
 • Unikt samarbeid mellom Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Google
 • 100 bedrifter fra hele fylket deltar.
 • 18 lokale ekspertbedrifter leverer 15 samlinger bade I Grenland, Bø & Notodden
 • Målet er å øke kompetansenivået i næringslivet, ved å bruke digitale medier strategisk. Derav skape vekst via synlighet.
 • Prosjektleder Hugo Pedersen
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies - Logg inn