Status til søkere i Telemark Online

Telemark Online status.

Telemark Online oppsummerer status for de som har søkt om å bli deltakere i prosjektet.

Status til søkere i Telemark Online

Først og fremst tusen takk, til de som har valgt å søke sin bedrift inn som deltaker i Telemark Online.
Uten interesse fra dere / næringslivet ville ikke et slikt prosjekt funnet sted.
Derimot tror både jeg som prosjektleder og andre som er involvert, at dette kan være med på å snu en negativ trend og skape vekst for Telemark generelt.

Status

Frem til forrige uke avsluttet vi piloten i prosjektet. Den var en stor suksess og har gitt mye informasjon på hvordan tilrettelegge prosjektet videre.
Prosjektet har nå om lag 17 partnere fra hele Telemark. Det representerer en veldig stor del av hele web-næringen i fylket, noe jeg er veldig stolt av.

Kursrekke

Kursrekke med datoer etterspørres. Vi har ventet litt med det, for å gå gjennomført evaluering i piloten. Det er nå etablert en arbeidsgruppe, som med utgangspunkt i evalueringene, skal lage en endelig kursrekke. Her er det berammet møte neste uke, hvor det er mandat til å beslutte en rekke vi kan gå ut med. Deretter vil det komme en konkret kursbeskrivelse inkludert datoer.

Lokasjon,

Hvor skal kursene gjennomføres? Vi legger til rette for 100 plasser i prosjektet. Men hvor det blir faste kurssteder avhenger 100% av hvor deltakerne melder seg på. Derfor ber jeg om forståelse at det er ikke mulig å spikre kurssteder 100% ,før vi nærmer oss medio desember.

Dato

Dato for oppstart vil være todelt. Vi vil åpne til et åpningsseminar for hele næringslivet i Telemark omtrent 13 januar (vil bli bekreftet) og så sikter vi på oppstart 3 februar med ”Digital Strategi”. Da går det slag i slag med ca 14 dagers mellomrom ut juni.

Kostnad

Kostnad er noe som ikke har vært tydelig nok hittil. Heldigvis er den utrolig lav. Den er kun på 3.000,- kr evk. mva pr bedrift og skal dekke kun grunnleggende kostnader.

Søknadsprosessen

I tiden fremover samles det inn søknad/påmelding for deltakere, videre sendes det ut et søknad-/analyseskjema, for å få et overblikk over hvilken situasjon dere er i og hvilke behov dere har.  Da vil det bli gjort en avgjørelse hvem som får endelig plass. Dette vil skje mest sannsynlig medio desember.

Facebook:

PS: følg oss på Facebook og registrer dere gjerne på nyhetsbrev  for flere nyheter.

Ha en herlig November alle sammen!
Hilsen Hugo Pedersen, prosjektleder Telemark Online.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies - Logg inn